Projecten Nijnsel Doet Het!

Nijnsel Doet Het heeft meer dan 45 projecten onder haar hoede.
De actuele status van de projecten wordt telkens, rondom de 3 jaarlijkse bijeenkomsten bijgehouden en bijgewerkt op deze site.
Als alles bij een project naar wens verloopt wordt dit aangeduid met een groene smily.
is er een zoekvraag dan krijgt het project een gele smily en wordt de vraag kort toegelicht. Bijvoorbeeld: “heeft er iemand een bosmaaier voor onderhoud van de speeltuinen”

Rode smilys duiden erop dat het project een probleem kent en ook dat wordt nader toegelicht uiteraard.
de onderwerpen zijn opgedeeld in 4 hoofdonderdelen. per hoofdonderdeel is per project 1 sheet opgenomen met de status en zoekvragen.

Elk project heeft een kartrekker en die heeft een aanspreekpunt in het bestuur. Zij dragen zorg voor het onderhoud van de sheets.
Zo houden we de lijnen kort werken we met elkaar op een heel effectieve en efficiente manier aan een leefbaar nijnsel.

Presentatie werkgroep Jeugd

Presentatie werkgroep Wonen en openbare ruimte

Presentatie werkgroep Bestuur en communicatie

Presentatie werkgroep Voorzieningen