Start vervanging openbare verlichting Meierijstad

Eind augustus ‘20 start de gemeente Meierijstad met het vervangen van de openbare verlichting. Hierover wil ik u graag informeren.

Duurzaamheidsdoelstellingen
De reden voor het vervangen van de openbare verlichting zijn de doelstellingen voor duurzaamheid van de gemeente Meierijstad. Uitgangspunt bij het vervangen van de huidige verlichting door LED verlichting is o.a. het behalen van de afspraken uit het Energieakkoord 2030. LED verlichting is energiezuinig en vermindert daarmee de CO²-uitstoot, is minder storingsgevoelig en vraagt minder onderhoud. Het vervangen van de openbare verlichting draagt op die manier bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Meierijstad.

Andere beleving door LED
Naast kostenbesparing, geeft LED verlichting ook een andere beleving, dat kan even wennen zijn. Deze witte LED verlichting geeft een betere kleurherkenning op straat waardoor de sociale veiligheid verbetert. Ook het vervangen van oude lichtmasten behoort waar nodig tot de werkzaamheden.

Dimmen
Statisch en dynamisch dimmen van verlichting is een onderdeel van het project. Dit betekent dat gedurende vaste tijdstippen(blokken) en/of op basis van het verkeersaanbod het verlichtingsniveau verlaagd wordt. Zo kan bijvoorbeeld na 22.00 uur het licht worden gedimd tot 70%. Naast een besparing op energie wordt ook de “lichtvervuiling” hiermee gereduceerd. Hierbij wordt de geldende normen, de sociale- en verkeersveiligheid niet uit het oog verloren.

Donkerte
Behalve vervanging van de openbare verlichting wil de gemeente de komende jaren ook inzetten op het beperken van “lichtvervuiling”. Het gaat dan met name om het buitengebied. Daar wordt geen verlichting (bij)geplaatst als dat niet strikt noodzakelijk is. In het buitengebied doet verlichting vaak dienst als oriëntatiepunt. Dit is vaak op kruisingen van wegen en in scherpe bochten. Hier worden dan enkele lichtmasten geplaatst in verband met zichtbaarheid.Doorgaande fietspaden die onderdeel zijn van een regionale fietsroute krijgen waar nodig ook verlichting. Bijvoorbeeld het fietspad tussen Mariahout en Zijtaart en dat tussen Son en Nijnsel.

Vervanging gefaseerd uitgevoerd
De vervangingsoperatie gaat vanaf eind augustus ‘20 gefaseerd plaatsvinden en gaat in totaal ongeveer 10 jaar duren. Bij de fasering wordt gekeken naar de leeftijd van de huidige verlichting. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Meierijstad uitgevoerd door Konings Verlichtingstechniek uit Ravenstein. Door de omvang van de werkzaamheden is het onmogelijk een exacte planning per straat af te geven. Dit komt doordat er op basis van de ouderdom van de verlichting in een continue proces werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd.

Om een indruk te geven van de werkzaamheden die in ‘20 plaatsvinden; Er wordt gestart met de verlichting in het buitengebied van de kernen Boerdonk, Keldonk en Mariaheide. Daarna wordt verder gegaan met de verlichting van de Rembrandtlaan – Udenseweg in Veghel, gevolgd door een gedeelte van Erp en het buitengebied van de kernen Nijnsel, Boskant en Olland.

Bereikbaarheid
Er wordt gewerkt per straat, om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Bij het vervangen van de verlichting is de doorgang maximaal een half uur gestremd en bij het vervangen van een complete lichtmast maximaal een uur.

Vragen
Voor vragen over de uitvoering van het vervangingsprogramma kunt u uiteraard altijd even contact opnemen. Storingen aan bestaande openbare verlichting kunnen uiteraard nog steeds gemeld worden op de daarvoor bekende manieren (zie voor verdere info hierover de website van de gemeente Meierijstad).

FacebooktwittermailFacebooktwittermail