Projecten

Beleidsplan

De doelstelling van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners van de dorpskern en buitengebied van Nijnsel. De vrijwillige leden van de Dorpsraad spannen zich in om de vier pijlers van een kleine leefgemeenschap in stand te houden of zelfs te verbeteren. De vier pijlers die van belang zijn voor de leefbaarheid zijn:

–        Wonen en Werk

–        Zorg en Welzijn

–        Sport en ontspanning

–        Basisonderwijs

De Dorpsraad draagt bij aan het in stand houden van deze pijlers door aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen, het stimuleren van onderlinge afstemming tussen belanghebbende partijen en het bespreken van bedreigingen en kansen met de gemeente Sint-Oedenrode.

De Dorpsraad werkt daarvoor ondermeer aan de volgende projecten:

Dorpshart
De omgeving van gemeenschapshuis De Beckart en de kerk wordt met behulp van financiële bijdragen van provincie en gemeente zodanig gewijzigd dat een echt dorpscentrum ontstaat. De Beckart zelf krijgt een grote bouwkundige opknapbeurt met ondermeer energiemaatregelen en meer moderne aankleding en inrichting.
Dorpsplan                         Luifels

Internet buitengebied
Verbetering van de bereikbaarheid via het internet.
Breedband

Zorg
In verband met de op handen zijnde Rijksmaatregelen die zorgvoorzieningen verplaatsen naar de gemeenten is een werkgroep bezig met het opzetten van een plaatselijke zorgorganisatie voor de inwoners van Nijnsel.

Breedband

Fietscrossbaan
BMX
Met behulp van inwoners en financiële bijdrage van de Rabobank is een fietscrossbaan in aanleg op het terrein achter de basisschool aan de Jasmijnstraat.