Organisatie

De Stichting Dorpsraad Nijnsel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41085980

Bestuur

René Voss, voorzitter
Rianne Eringa, secretaris
Erik Hoppenbrouwers, penningmeester
Angela van de Koevering, domein voorzieningen
John van de Velden, domein wonen
Linda van de Berg, domein jeugd samen met Melanie en social media
Melanie Kelders, domein jeugd
Toon van de Wijst, domein openbare ruimte
Teun van de Wijst, beheer website

AVG verklaring

Privacyverklaring Dorpsraad Nijnsel

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@dorpsraadnijnsel.nl.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsraad Nijnsel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u betrokken bent bij (de activiteiten van) onze organisatie of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Inzetbaarheid

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor een goede uitvoering van de taken van de vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het besturen van de dorpsraad en het organiseren van activiteiten.
  • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke plicht (voorbeeld: de algemene fiscale bewaarplicht van zeven jaren);
  • de betrokkene geeft toestemming voor de verwerking (bijvoorbeeld om de gegevens op te nemen in het archief); of
  • de verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang van de dorpsraad of van een derde partij (voorbeeld: het versturen van nieuwsbrieven of het bijhouden van deelnemerslijsten)

Cookies

Dorpsraad Nijnsel gebruikt geen analytische en tracking cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Dorpsraad Nijnsel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dorpsraad Nijnsel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpsraad Nijnsel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dorpsraad Nijnsel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om Dorpsraad Nijnsel een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@dorpsraadnijnsel.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

De dorpsraad treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dorpsraadnijnsel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Dorpsraad Nijnsel. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

De social media knop op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerk Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden de persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van Facebookom te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging van het privacy beleid

Dorpsraad Nijnsel past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Dorpsraad Nijnsel raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Dorpsraad Nijnsel er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de dorpsraad wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@dorpsraadnijnsel.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.