Oproep aan senioren: meld u aan voor ons panel

Ben jij 55 jaar of ouder en wil je dat jouw mening gehoord wordt? Meldt je dan aan bij het ‘opiniepanel’ van de seniorenraad Meierijstad!

De Seniorenraad Meierijstad, opgericht 24 januari 2017, heeft tot doel de belangen tebehartigen van alle senioren in Meierijstad. Dit zijn maar liefst 30.000 personen (van 55 jaaren ouder), ofwel ruim 36% van de totale bevolking van de gemeente Meierijstad. Uit eendoor de provincie Noord-Brabant in 2020 opgestelde bevolkings- en woningbehoefteprognoseblijkt dat het percentage senioren tot 2030 zelfs door gaat stijgen naar 39%.

Om een goed beeld te krijgen van wat er onder de senioren leeft, heeft de Seniorenraad debeschikking over een ‘opiniepanel’. Dit panel bestaat uit een databestand van senioren diezich hebben opgegeven als geïnteresseerden in de werkzaamheden van de Seniorenraad enhun e-mailadres hebben doorgegeven.

Op deze manier kunnen wij de senioren bevragen over onderwerpen welke aandachtbehoeven. Het gaat hierbij over thema’s op het gebied van Wonen, Veiligheid, Welzijn,Dienstverlening en Zorg.

De Seniorenraad kan, op basis van samenwerkingsovereenkomsten, gevraagd en ongevraagdadvies uitbrengen aan instellingen en instanties waarmee de Seniorenraad een convenantheeft gesloten zoals: de gemeente Meierijstad; de in Meierijstad werkzamewoningbouwcorporaties; de zorginstellingen; de Welzijnsinstellingen; BENU-apotheken endiverse andere instellingen.

Helaas beschikken wij over nog te weinig mailadressen om een representatief gedeeltesenioren te kunnen bevragen. Vandaar deze oproep aan alle senioren: geef uw e-mailadresdoor op de website van de Seniorenraad:

Aanmelden activiteiten

Uiteraard worden de privacyregels in acht genomen.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail