Nijnsel

De kern Nijnsel is een kerkdorp behorend tot de gemeente Sint Oedenrode en heeft ongeveer 2600 inwoners. Nijnsel betekent “Nieuwe woonplaats” . De naam van de nabijgelegen buurtschap Vressel betekent “Oude woonplaats”.

Ligging

Nijnsel is als kern ontwikkeld als een bebouwingslint aan de oude verbindingsroute tussen Sint-Oedenrode en Lieshout. De ontwikkeling van het dorp is bepaald, enerzijds door de kerk (kern) en anderzijds door de ligging ten opzichte van de Veghelseweg-Sonseweg. Ook de ligging ten opzichte van een natuurlijke omgeving (Dommel en Vressel) zien de inwoners als meerwaarde voor het wonen in Nijnsel. De grootste verandering tijdens de laatste decennia is de komst van een eigen industrieterrein in 1970. Nijnsel heeft een eigen dorpsraad.

Historie

Ten tijde van de klokbekercultuur woonden er al mensen in de nederzetting Nijnsel (1240 voor Christus). Uit de periode van het begin van de jaartelling is bekend dat er Romeinse activiteiten zijn geweest. Het dorp heeft een historische ligging aan de Dommel. Nijnsel is ontstaan als een gehucht rond een kapel, behorende tot de oude Vrijheid Sint-Oedenrode. In 1731 wordt rond de al bestaande Sint-Antoniuskapel de eerste school van Nijnsel gebouwd. Pas in 1910 wordt Nijnsel een zelfstandige parochie met de bouw en ingebruikname van de Sint-Antoniuskerk.

oudeansicht

Meer oude ansichten op www.fotorooi.nl