Geluidshinder A50

Geachte inwoners van Nijnsel,

Eerder hebben we al een oproep geplaatste via facebook waarop diverse reacties zijn gekomen toen. Voornamelijk berichten dat het slechter is geworden met  het geluid. Nu wil de werkgroep concreet in beeld brengen waar er verbetering en waar verslechtering is opgetreden door de verhoogde geluidswallen. Men gaat er concreet mee aan de slag. Nu is de oproep dus vooral om mensen hun reactie met meer gegevens (adres) door te geven aan de werkgroep zodat men gericht een vuist kan maken naar Rijkswaterstaat.

Na aanpassingen aan de geluidswal langs de A50 in augustus/september vorig jaar, zijn er in Nijnsel een aantal klachten binnen gekomen over een toename van de geluidsoverlast. Er is nu een werkgroep samen gesteld om inzicht te krijgen over deze klachten en om te zoeken naar een mogelijke oplossing.

Allereerst willen wij graag een overzicht verkrijgen van de ervaringen vanuit het gehele dorp; vandaar dat wij ALLE inwoners van Nijnsel verzoeken om hun medewerking door het beantwoorden van een paar vragen en deze zo spoedig mogelijk aan ons toe te mailen.

  • Is de geluidshinder bij u ter plaatse afgenomen of toegenomen na aanpassing van de geluidswal naast de A50?
  • Waar in Nijnsel woont u? Graag willen wij uw adres om een overzicht per gebied te krijgen.
  • Merkt u deze toe- of afname vooral overdag, ’s-Avonds bij windstilte of als het warm of koud is? en betreft het hier bepaalde geluiden die nu extra sterk door komen?

Graag uw adres vermelden en uw reactie sturen aan a50@meierijstad.net

Indien wij u persoonlijk mogen benaderen voor nadere vragen naar aanleiding van uw reactie dan graag ook uw telefoonnummer vermelden. Door het verzamelen van zo veel mogelijk info vanuit het gehele dorp kunnen wij vervolgens een goed overzicht vastleggen, wat wij vervolgens bij Rijkswaterstaat kunnen presenteren. Natuurlijk zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze uitsluitend gebruiken voor een maximaal resultaat om de geluidsoverlast te minimaliseren voor alle inwoners van Nijnsel.

Bij deze danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Team geluidhinder A50 Nijnsel

FacebooktwittermailFacebooktwittermail