ANBI

ANBI

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet 2011. Deze status geeft de Dorpsraad ook verplichtingen om transparant voor de schenkers te werk te gaan.

Hieronder vindt u onze gegevens.

 

Naam Stichting Dorpsraad Nijnsel
Nummer Kamer van Koophandel  41085980
RSIN/fiscaal nummer  8046.45.127
Doelstelling

De doelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners van de dorpskern en buitengebied van Nijnsel. De vrijwillige leden van de Dorpsraad spannen zich in om de vier pijlers van een kleine leefgemeenschap in stand te houden of zelfs te verbeteren. De vier pijlers die van belang zijn voor de leefbaarheid zijn:

–        Wonen en Werk
–        Zorg en Welzijn
–        Sport en ontspanning
–        Basisonderwijs

De Dorpsraad draagt bij aan het in stand houden van deze pijlers door aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen, het stimuleren van onderlinge afstemming tussen belanghebbende partijen en het bespreken van bedreigingen en kansen met de gemeente Meierijstad.

Contactgegevens
Secretariaat Dorpsraad:
Marjon Hoppenbrouwers
Hortensiastraat 22
5492 KB Sint-Oedenrode

E-mail: info@dorpsraadnijnsel.nl
Website: www.dorpsraadnijnsel.nl
Berichten voor de website sturen aan:website@dorpsraadnijnsel.nl
Bestuur

Voorzitter: dhr. René Voss

Secretaris: Marjon Hoppenbrouwers

Penningmeester: Doreen van den Berkmortel

Beleidsplan

De Dorpsraad draagt bij aan het in stand houden van de pijlers genoemd in de “Doelstelling” door aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen, het stimuleren van onderlinge afstemming tussen belanghebbende partijen en het bespreken van bedreigingen en kansen met de gemeente Meierijstad. De Dorpsraad werkt daarvoor onder meer aan de volgende projecten:

·         “Bieb” voor alle inwoners van Nijnsel

·         Digitale bereikbaarheid buitengebied

·         Verhalentafel

·         Mamacafé

·         Eetpunt

·         Kerstmarkt

·         Kermisfeesten in Nijnsel

·         Spreekuur voor zorg en welzijn

·         Prikpost

·         Rondje Nijnsel

·         Onderhoud van openbare speeltuinen en BMX crossbaan

·         Wijkschouw

·         Vermindering geluidsoverlast A50

·         Nieuwbouw basisschool Nijnsel

·         Wonen in Nijnsel

·         Energie inkoop samen

·         Jeugddisco de Joy

·         Intocht Sinterklaas

·         Buitenspeeldag

·         Foodclub Nijnsel

·         Bedijvenbezoekdag

·         Haloween Nijnsel

·         AVG wetgeving voor Nijnsel

·         Bevorderen Afstemming tussen verenigingen

Verslag uitgeoefende activiteiten Zie in het hoofdmenu “Dorpsraad”: Projecten Nijnsel Doet Het!
Financiële verantwoording Zie in het hoofdmenu “Dorpsraad”: Projecten Nijnsel Doet Het!
Beloningsbeleid Alle werkzaamheden door de leden van de Dorpsraad en van de vrijwilligers in de werkgroepen die zich inspannen ten behoeve van de activiteiten van de Dorpsraad doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.