Aan de bewoners rondom de kermis van Nijnsel

Betreft: Nijnselse Kermis Feesten 2019                8-6-2019

Geachte buurtbewoner,

Van 14 juni tot en 17 juni worden de Nijnselse Kermis Feesten georganiseerd.

Naast een vierdaagse kermis worden tal van activiteiten op touw gezet voor jong en oud. Onder andere is er op vrijdag een PubQuiz voor alle inwoners, op zaterdag een muziek en dans avond en op zondag is er naast de kermis, markt, een Mountainbike-race en een loterij op touw gezet. Op de afsluitende dag is er een mooi programma voor de ouderen in elkaar gezet.

Om het evenement te mogen houden is een vergunning verleend door de gemeente. In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare orde problemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen.

Wij vragen uw medewerking voor met name de zondag: Op zondag de 16e juni wordt namelijk de mountainbike race georganiseerd door de kern van Nijnsel. Deze race zal starten bij het Beckartplein en via de tulpstraat en oud Nijnsel de weg vervolgen naar de Lieshoutseweg, een oversteek naar het terrein rondom de kerk en de parochietuin, daarna weer een oversteek naar het parkeerterrein achter de Beckart en zo weer terug gaan naar het Beckartplein om daar te finishen. Om die reden willen we alle aanwonenden vragen om hun auto die dag vanaf 9:00 uur (start opbouw) tot 17:00 uur of op eigen inrit te parkeren of als u de auto nodig heeft of geen plaats heeft op eigen parkeerplek, de auto te parkeren buiten het afgezette gebied.

Verder zal gedurende de openingstijden van de kermis alleen de oude Lieshoutseweg, de Lieshoutseweg voor de kerk en het voorste deel van de Azaleastraat tot aan oud Nijnsel afgesloten worden voor verkeer. Buiten de kermis tijden om zullen alle wegen gewoon toegankelijk zijn voor al het lokale verkeer. In de bijlagen ziet u een en ander weergegeven in een plattegrond met uitleg.

Wij trachten met de organisatie de overlast voor alle omwonenden zoveel mogelijk te beperken maar de kermis zal niet onopgemerkt voorbij kunnen gaan. Dat ondanks de getroffen maatregelen het evenement enige overlast met zich mee kan brengen sluiten wij niet uit. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Als er naar uw mening toch teveel overlast wordt veroorzaakt, dan vragen wij u contact op te nemen met ondergetekende.

U bent natuurlijk van harte welkom op het evenement! Uiteindelijk worden de Nijnselse Kermis Feesten georganiseerd voor alle inwoners van Nijnsel.

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Beckart 0413473465 namens Nijnsel Doet Het!!

Met vriendelijke groet,

Voor meer informatie: www.dorpsraadnijnsel.nl of email naar: nijnselsekermisfeesten@gmail.com

Bijlage plattgrond Kermis Nijnsel:

In zwart weergegeven de geplande omleidingsroute voor doorgaande verkeer via de Eimbert en industrieweg. Dit is ook de reguliere omleidingsroute voor het vrachtverkeer.

De kleine zwarte streepjes geplande afzettingen gedurende de openingsuren van de kermis om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Uiteraard wel toegankelijk voor nooddiensten.

In het rood gemarkeerde gebied worden de attracties opgesteld.

De groene lijn geeft parcours aan van de MBT-race op zondag.

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail