Informatiebijeenkomst begrazing Vressel 13 juli

Uitnodiging informatiebijeenkomst begrazing omgeving vennengebied Vresselsbos 13 juli in de Vresselse Hut

Staatsbosbeheer geeft op 13 juli om 19.00-21.00 uur in de Vresselse Hut een informatieavond over het toekomstige beheer van de vennen van het Vresselsbos.
In opdracht van Staatsbosbeheer zijn vorig jaar de werkzaamheden tot het herstel van de vennen in het Vresselsbos afgerond. Er werd opslag en begroeiing verwijderd, sloten en greppels gedempt en vergraste heide geplagd.
Maatregelen die genomen zijn om het leefgebied van bijzondere soorten zoals lavendelhei, klokjesgentiaan, levendbarende hagedis, heikikker, speerwaterjuffer en niet te vergeten de nachtzwaluw te herstellen.

Hoe nu verder
Om te voorkomen dat de omgeving van de vennen weer dichtgroeit wordt er grazend vee in gezet. Binnenkort start er een gescheperde kudde Kempische heideschapen. Schapen zijn net grasmaaiers en vreten voornamelijk de grassen weg. Rundvee zorgt er voor dat opslag van jonge bomen en stuiken weggevreten wordt. Door het heen en weer geloop maken zij met hun poten de bodem open, daardoor krijgen planten weer een kans.
Op 13 juli zullen medewerkers van Staatsbosbeheer door middel van kaarten laten zien waar het veeraster geplaatst gaat worden en wordt u de gelegenheid geboden om vragen te stellen.
Vresselse Hut Vresselseweg 33 St. Oedenrode.
U kunt zich opgeven bij R.verrijt@staatsbosbeheer.nl

FacebooktwittermailFacebooktwittermail