ANBI

ANBI

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de Geefwet 2011. Deze status geeft de Dorpsraad ook verplichtingen om transparant voor de schenkers te werk te gaan.

Hieronder vindt u onze gegevens.

 

Naam Stichting Dorpsraad Nijnsel
Nummer Kamer van Koophandel  41085980
RSIN/fiscaal nummer  8046.45.127
Doelstelling

De doelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners van de dorpskern en buitengebied van Nijnsel. De vrijwillige leden van de Dorpsraad spannen zich in om de vier pijlers van een kleine leefgemeenschap in stand te houden of zelfs te verbeteren. De vier pijlers die van belang zijn voor de leefbaarheid zijn:

–        Wonen en Werk
–        Zorg en Welzijn
–        Sport en ontspanning
–        Basisonderwijs

De Dorpsraad draagt bij aan het in stand houden van deze pijlers door aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen, het stimuleren van onderlinge afstemming tussen belanghebbende partijen en het bespreken van bedreigingen en kansen met de gemeente Sint-Oedenrode.

Contactgegevens Secretariaat Dorpsraad:
Frans Mabesoone
Lupinestraat 4
5492 KE Sint-Oedenrode
E-mail: info@dorpsraadnijnsel.nl
Website: www.dorpsraadnijnsel.nl
Berichten voor de website sturen aan:website@dorpsraadnijnsel.nl
Bestuur

Voorzitter: dhr. René Voss

Secretaris: Marjon Hoppenbrouwers

Penningmeester: Marc de Vries

Beleidsplan De Dorpsraad draagt bij aan het in stand houden van de pijlers genoemd in de “Doelstelling” door aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rondom deze onderwerpen, het stimuleren van onderlinge afstemming tussen belanghebbende partijen en het bespreken van bedreigingen en kansen met de gemeente Sint-Oedenrode.De Dorpsraad werkt daarvoor ondermeer aan de volgende projecten:
Dorpshart
De omgeving van gemeenschapshuis De Beckart en de kerk wordt met behulp van financiële bijdragen van provincie en gemeente zodanig gewijzigd dat een echt dorpscentrum ontstaat. De Beckart zelf krijgt een grote bouwkundige opknapbeurt met ondermeer energiemaatregelen en meer moderne aankleding en inrichting.Internet buitengebied
Verbetering van de bereikbaarheid via het internet. Het grootste deel van de Nijnselse inwoners woont in het buitengebied. De bereikbaarheid van en voor deze inwoners is via mobiele telefonie en internet gebrekkig.Zorg
In verband met de op handen zijnde Rijksmaatregelen die zorgvoorzieningen verplaatsen naar de gemeenten is een werkgroep bezig met het opzetten van een plaatselijke zorgorganisatie voor de inwoners van Nijnsel.Fietscrossbaan
Met behulp van inwoners en financiële bijdrage van de Rabobank is een fietscrossbaan in aanleg op het terrein achter de basisschool aan de Jasmijnstraat.
Verslag uitgeoefende activiteiten Zie in het hoofdmenu “Verslagen”: agenda en verslag jaarvergadering
Financiële verantwoording Zie in het hoofdmenu “Verslagen”: agenda en verslag jaarvergadering
Beloningsbeleid Alle werkzaamheden door de leden van de Dorpsraad en van de vrijwilligers in de werkgroepen die zich inspannen ten behoeve van de activiteiten van de Dorpsraad doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.